Home

Het kindcentrum Nutsschool ligt in de wijk Scharn, Maastricht. Een integraal kindcentrum waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar een plek geboden wordt van 07.30 tot 18.30 uur om
te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en samen actief bezig te zijn.

De partners van het kindcentrum stellen zich
ten doel om gezamenlijk te werken aan
de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind.

Voordelen hiervan zijn:

  • één gezamenlijke visie en werkwijze
  • de ontwikkeling van uw kind staat centraal
  • een optimale afstemming en samenwerking tussen partners van het kindcentrum
  • een doorlopend dagarrangement (07.30-18.30 uur)
  • alle voorzieningen op één plek binnen hetzelfde gebouw.
Nutsschool

nuts.jpg

Nutsschool Maastricht
Stichting Jong Leren
T. 043 362 17 16
www.nutsschoolmaastricht.nl

Peanuts

steps.jpg

Peuterspeelzaal Peanuts
STEPS Peuterspeelzaalwerk
T. 043 327 09 98
www.steps-peuterspeelzalen.nl

Go Nuts

mik.jpg


Buitenschoolse opvang Go Nuts
MIK Kinderopvang
T. 06 43 28 52 42
www.mik-kinderopvang.nl

Contact

Bezoekadres:

Kindcentrum Nutsschool
Regentesselaan 2
6224 JR Maastricht
www.kindcentrumnutsschool.nl