Ons onderwijs

De Nutsschool richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Het aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod dat past bij de wettelijke voorschriften. Onderwijs en ondersteuning zien we als onze kernactiviteiten. Daarnaast vinden we de brede vorming en de persoonsvorming erg belangrijk.
We werken doelgericht. De leraren verzamelen data (uitkomsten van toetsen en observaties), analyseren deze en stellen vervolgens indien nodig hun handelen bij. Wij werken volgens het principe van HandelingsGericht Werken (HGW): daar waar mogelijk houden de leraren rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel van de school staat beschreven hoe wij vorm geven aan de zorg en begeleiding en wat de mogelijkheden zijn voor extra-begeleiding. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren