Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

Stichting kom Leren heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze praat en denkt met het bestuur mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van onze scholen. De GMR heeft een adviserende of instemmende functie. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. 

 

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding van de GMR bestaat uit Nicole Jeukens (voorzitter), Har Linssen, Bert-Jan Overeem, Marilène Lardinois en Peter Scheren.

 

Oudergeleding

De oudergeleding van de GMR bestaat uit Tamar ten Haken (bestuurlijk secretaris), Stephan Theunissen, Sebastiaan Nijhuis, Ralph Voncken, Jorne Boss en Sjors Quodbach.

 

Heb je vragen aan de GMR?

Mail deze dan aan de bestuurlijk secretaris via gmr@kom-leren.nl.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren