Informatie voor ouders

Op de Nutsschool werken we nauw samen met ouders. We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Wij zien ouders als educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun eigen kind is voor de school onontbeerlijk. We beseffen, dat we de handen ineen moeten slaan om kinderen maximaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. In dit kader hebben we KOL- gesprekken (kind-ouder-leerkracht). De school en de ouders zijn gelijkwaardige partners en gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wel onderstrepen we, dat beide partners een eigen
-specifieke verantwoordelijkheid- hebben, vanuit de erkenning van elkaars professionaliteit en deskundigheid. We beschikken als Nutsschool over een actieve en betrokken ouderraad en over een constructief kritische MR.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren