ontwikkelingen

We werken steeds vaker groepsdoorbroken (met leerlingen van verschillende leerjaren door elkaar).
Bij de groepen 1 tot en met 3 houden we enkele keren per week het 1,2,3-werkuur en in de bovenbouw organiseren we challenges waar kinderen themagerichte activiteiten doen gericht op interesses en kwaliteiten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren