Pedagogisch handelen

Het pedagogisch klimaat en welbevinden van ieder kind is een belangrijk speerpunt van onze school.
Door een warm, open en eerlijk pedagogisch klimaat te creƫren, bereiken we dat kinderen zich geborgen en geaccepteerd voelen. Dit geldt als voorwaarde voor een optimale ontwikkeling.
We stemmen zoveel als mogelijk het didactisch en pedagogisch handelen af op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen. We houden rekening met ieders specifieke kwaliteiten en mogelijkheden. Omdat we streven naar een onderwijsaanbod dat aangepast is aan de hulpvragen en behoeften van kinderen, is ons onderwijs passend en adaptief te noemen.
De methoden die we op school gebruiken omvatten de leerstofgebieden, die op grond van de wet onderwezen moeten worden. Deze methoden zorgen ervoor, dat de verschillende terreinen van ontwikkeling aan de orde komen. We hebben bij de keuze van de methoden nadrukkelijk gekeken of binnen deze methoden kinderen kansen krijgen om op verschillende wijzen zich de stof eigen te maken. Variatie in werkvormen en instructiewijzen is hierbij van belang.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren