Schooltijden en vakanties

Vakanties, pauzes, overblijven en overige

Een actueel overzicht van alle vakanties en studiedagen staan in de Kalender van schoudercom.

 

Pauze

De ochtendpauze

De ochtendpauze om tien uur is voor veel kinderen een welkome onderbreking van een morgen intensief bezig zijn. In groep 1/2 eten alle kinderen eerst voor ze naar buiten gaan. In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen de tijd voor een “snelle gezonde hap” en gaan vervolgens allemaal naar buiten. Buiten zijn er altijd minimaal twee leerkrachten aanwezig die toezicht houden.

 

Overblijven in de middagpauze [Tussenschoolse opvang]

Het overblijven is op de Nutsschool anders geregeld dan op de meeste scholen. Wij hebben een (korte) middagpauze van 45 minuten en om die reden blijven alle kinderen op onze school tussen de middag over. Alle kinderen hebben eten en drinken bij zich en eten met de leerkracht in de klas. Daarna gaan alle kinderen een half uur naar buiten (de kleuters iets langer), drie leerkrachten surveilleren op de speelplaats.

 

Kosten tussenschoolse opvang

Wij kunnen het overblijven, zoals wij dat wensen, blijven doen, mits wij dat in rekening brengen bij onze ouders. De bijdrage voor overblijven houden wij zo laag mogelijk. Voor dertig euro op jaarbasis blijft ieder kind over. Voor die dertig euro blijven ze ongeveer 160 keer over. Ouders die niet wensen dat hun kind overblijft, moeten m.b.t de kosten even contact opnemen met de directie van de school. U begrijpt dat wij er de voorkeur aan geven dat alle kinderen overblijven.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren