Missie en visie

We geloven in de eigenheid van kinderen, die zich in vrijheid en een veilige schoolomgeving optimaal kunnen ontwikkelen. Dit betekent tevens dat we geloven in de brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij staan termen centraal als saamhorigheid, experimenteren, omgaan met verschillen, gezond gedrag en verantwoordelijkheid geven.

Het pedagogisch klimaat en welbevinden van ieder kind vinden we van het grootste belang. Door een warm, open en eerlijk pedagogisch klimaat te creƫren, bereiken we dat kinderen zich geborgen en geaccepteerd voelen. Dit geldt als voorwaarde voor een optimale ontwikkeling.

We stemmen zoveel als mogelijk het didactisch en pedagogisch handelen af op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen. We houden rekening met ieders specifieke kwaliteiten en mogelijkheden. Omdat we streven naar een onderwijsaanbod dat aangepast is aan de hulpvragen en behoeften van kinderen, is ons onderwijs passend en adaptief te noemen.

We werken steeds vaker groepsdoorbroken (met leerlingen van verschillende leerjaren door elkaar) met bij de groepen 1 tot en met 3 enkele keren per week het 1,2,3-werkuur en in de bovenbouw met challenges waar kinderen themagerichte activiteiten doen gericht op interesses en kwaliteiten. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren