Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00 per kind.

Daarvan bekostigen we:

  • extra's voor de kinderen b.v. een verkleedhuis voor de weeksluitingen.
  • Kerst
  • Schoolreis
  • Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

Ieder jaar gaan de kinderen van groep 8 samen met hun leerkrachten op kamp. Gedurende drie dagen hebben ze een vol programma. Naast veel sport en spel ondernemen ze educatieve uitstapjes en ligt het accent op samen een mooie tijd beleven ter afsluiting van hun eigen basisschoolperiode. De ouderbijdrage voor het schoolkamp van groep 8-leerlingen wordt apart bij u in rekening gebracht.

 

De tussenschoolse opvang

Naast de vrijwillige bijdrage vragen wij u kosten voor de tussenschoolse opvang. De bijdrage voor overblijven houden wij zo laag mogelijk. Voor 30 euro op jaarbasis blijft ieder kind ongeveer 160 keer per jaar over. Dit komt neer op 18 cent per keer overblijven en maakt onder andere het onderhouden van onze natuurtuin en modderkeuken mogelijk.Mocht dit een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de directie. Via het ouderportaal van SchouderCom zal jaarlijks gevraagd worden om de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van de tussenschoolse opvang te voldoen.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren